titulní strana  |  uživatelé  |  registrace

přihlásit se do systému

Články...

Právní ujednání

Podmínky přístupu a využívání internetových stránek www.terenaci.cz

Tyto WWW stránky (dále "Stránky") provozuje Václavem Klanem (dále jen V. Klan).

1. Obecně

S výjimkou těchto podmínek mají veškeré další údaje uvedené na Stránkách pouze orientační a právně nezávazný charakter a V. Klan si vyhrazuje kdykoliv právo na jejich změnu či doplnění. V případě zájmu o detailnější informace a pro právně závazná jednání mne proto, prosím, kontaktujte.


2. Duševní vlastnictví

Všechny materiály vyskytující se na Stránkách jsou duševním vlastnictvím V. Klana či jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci Stránek. Tyto materiály si můžete vytisknout pouze po celých stránkách a pouze pro Vaši osobní potřebu; jakékoliv jiné užití je porušením práv V. Klana resp. jiné společnosti oprávněné k provozu a administraci Stránek. Tím není vyloučeno Vaše právo stahovat, kopírovat nebo jiným způsobem přebírat takový obsah Stránek, který je k tomu výslovně určen.

3. Odpovědnost

V. Klan upozorňuje, že informace na těchto webových Stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. V. Klan může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. V. Klan nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. V. Klan neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na jejich webových stránkách, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách V. Klana nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od V. Klana v písemné podobě poté, co jej v případě pochybností kontaktoval.

4. Vstup na Stránky

Pro připojení se ke Stránkám vycházejte ze sekce Home.

autor: BBS, datum: 12.07.2010, kategorie: nezařazeno
záložky: